100 Donateurs

Draag ons initiatief een warm hart toe. Hoe groot of klein dit hart is, bepaalt u zelf. Heerlijk toch? Van ons krijgt u "onze eeuwige dank" !

2500 Peelburgers

Steun dit initiatief met een bijdrage van € 14,95. In ruil hiervoor krijg je onze eeuwige dank en een eerlijke een overheerlijke Peelburger.

40 Vrijwilligers

Voor circa 40 uur per jaar die ons uithelpen met het verwelkomen van gasten.

100 Ondernemers

Het concept "Peelgeluk voor jou en Meijel" biedt commerciële kansen. Kansen voor de ondernemers en de werkgelegenheid.

7 Kartrekkers

Voor ieder initatief zijn kartrekkers nodig om het geheel op te starten en door te ontwikkelen. Dit vraagt positieve energie, tijd, financiele middelen en guts.

3 Stakeholders

We zetten iets unieks neer. Uniek op het raakvlak van ultieme burgerparticipatie en eigentijds ondernemerschap. Een intitatief met kansen voor stakeholders.

Het is zo ver...
Samen zetten we
Meijel op de kaart!

Het plan!